Straatpastoraat

Straatpastoraat

Het Straatpastoraat leent een luisterend oor aan mensen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang. Het gaat om dak- en thuislozen, gebruikers van harddrugs en alcohol, mensen met psychische problemen en andere mensen die in het welzijnsjargon aangeduid worden als 'sociaal kwetsbaar'.

De straatpastors Mariëtte Brekelmans en Klaas Koffeman bieden ruimte aan hen om te praten over de dingen die hen bezighouden, of het nu gaat om de zorgen van alledag of om 'hogere' of diepere vragen van geloof en leven.

Naast contacten op straat worden mensen bezocht in gevangenis, ziekenhuis en andere instellingen en verzorgt het straatpastoraat uitvaarten voor mensen van de straat wanneer er niemand voor ‘de laatste eer’ opkomt.

Een belangrijk ankerpunt is de wekelijkse viering met een maaltijd, op vrijdagmiddag in het stadsklooster. De handen op bijgaande foto zijn van mensen die deze viering regelmatig bezoeken, gefotografeerd in het kader van een veertigdagenproject.

De Stichting Straatpastoraat is een zelfstandige stichting, maar de goede banden met Stek blijken uit het feit dat Jeannet Bierman door Stek voor een aantal uren per week beschikbaar gesteld wordt als coördinator.

Nadere informatie is te vinden op de website www.straatpastoraatdenhaag.nl.